Søker...

Sandnes Kommune - Bestilling Alsvik og Gramstad turområde

Viktig informasjon fra Rogaland Brann og Redning angående bålforbud:

HUSK DET GENERELLE BÅLFORBUDET Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Under normale forhold kan tilrettelagte bålplasser benyttes.

Alle må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at det ikke oppstår brann. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Følg med på våre nettsider: https://www.rogbr.no/nyhetsarkiv/grillogild for oppdatert informasjon.

Dette er Park, Idrett og vei sitt automatiske bookingssystem for bestilling/reservasjon av Grillanlegget, Gapahuken og Teltplassen i Alsvik turområde og gapahukene i Gramstad turområde. Det tillates kun reservasjon i maks to etterfølgende dager. Hver dag må da bestilles separat. Det bes om at anleggene kun bestilles innenfor det tidspunktet de skal benyttes. Evt. avbestilling kan gjøres under min side etter at en har logget seg på systemet. Bestillinger kan foretas 4 mnd. frem i tid.

Ved større arrangementet som går over flere dager skal bestillinger gå via Sandnes kommune / Park, idrett og vei. Tlf: 51 33 58 00.
Anleggene er åpne og gratis for publikum.

Leier skal sørge for ro og orden og forlate området i samme stand som når en kom.


For flere opplysninger om Alsvik og Gramstad turområde vennligst se kommunens nettsider www.sandnes.kommune/friluftsliv eller ta kontakt med kommunenes servicekontor; Tlf: 51 33 60 00

mvh
Sandnes kommune Park, idrett og vei

 
Telefon:   51335800
Epost:   bymiljo@sandnes.kommune.no